Sashimi

Poisson cru
Sashimi Mini

Sashimi Mini

Assortiment de poissons crus 8p.

(Thon, saumon, daurade ou loup de mer selon arrivage)

13,80 CHF

[-] [+]

Sashimi Portion

Sashimi Portion

Assortiment de poissons crus 15p.

(Thon, saumon, daurade ou loup de mer selon arrivage)

25,00 CHF

[-] [+]

Sashimi Plateau

Sashimi Plateau

Assortiment de poissons crus 45p.

((Thon, saumon, daurade ou loup de mer selon arrivage))

75,00 CHF

[-] [+]